Nội thất tầng 7 nhà anh Tuấn 76 Vũ Trọng Phụng, Hà nội

Hoàn thành thiết kế nội thất tháng 1/2017. Diện tích xây dựng: 120m2 Địa điểm xây dựng: 76 Vũ Trọng Phụng, Hà nội